Also play on Twitter!

EduardoPrado Cable Monkey (10 WTM bucks)

avatar CM EduardoPrado

Brazil

EduardoPrado has joined WTM almost 14 years ago

EduardoPrado's Gallery

Recent Feature Film Uploads

10 total | Show All

Favourite Snapshots

Sorry, no favourite snapshots yet.

Favourite Movies

Sorry, no favourite movies yet.

Ajax loader on white

EduardoPrado's Memorabilia

  • Wtm rank cable monkey
  • Wtm frame
  • Wtm zissou cap
  • Wtm whip
  • Wtm wilson
Show All

EduardoPrado's Quiz Stats

EduardoPrado has solved 194 Feature Films and 300 Snapshots in total. EduardoPrado's Snapshots received an overall Rating of 7.15 and were favourited an average 4.30 times.

Feature Film Score

    EduardoPrado is not in the highscores yet.

Upload Score

Advertisement

EduardoPrado's Movie Fellows

EduardoPrado does not have any fellows yet. With that attitude EduardoPrado will never get that ring to Mordor.